AWS practice

AWS Lambda Serverless Compute

Vyvíjejte aplikace bez nutnosti správy serverů

StormIT pomáhá organizacím s nasazením nových aplikací či s přestavbou starších systémů využitím serverless(bezserverových) technologií, jako je AWS Lambda, ke spuštění nativních cloudových aplikací v AWS Cloudu. Naši zkušení cloudoví architekti vám pomohou rychleji inovovat a pomohou tak začít využívat všech výhod AWS Cloudu.

Ať už vytváříte API či back-end se zpracováním dat v reálném čase, serverless programování vám umožní vyvíjet a spouštět aplikace, aniž byste museli přemýšlet nad servery. Není potřeba spouštět, škálovat nebo spravovat žádné servery.

Se StormIT a AWS Lambda můžete svým koncovým zákazníkům poskytovat lepší služby. Můžete se totiž místo na správu infrastruktury soustředit na inovaci produktů a přidanou hodnotu vašeho podnikání. Díky serverless aplikacím je uvedení služeb na trh rychlejší a navíc s nižšími náklady na vaši infrastrukturu.

AWS Lambda

AWS Lambda vám umožňuje spustit kód bez nutnosti provozovat servery.

Platíte pouze za výpočetní čas, který spotřebujete - pokud váš kód není spuštěn, nic neplatíte. Protože nespouštíte ani nespravujete žádné servery, se službou Lambda uvedete vaše nové aplikace na trh rychleji.

Součástní služby AWS Lambda je automatické škálování, integrovaná vysoká dostupnost a modelá účtování “pay-for-value”.

Se službou Lambda můžete vytvářet výkonné aplikace nebo back-end služby za kratší dobu a vše potřebné ke spuštění a škálování vaší aplikace s vysokou dostupností zajišťuje AWS.

Jak AWS Lambda funguje?

01

Nahrajte svůj kód do Lambdy nebo napište kód v jejím editoru.

Vývojáři mohou služby AWS Lambda začít používat buď nahráním kódu, nebo napsáním kódu rovnou do editoru kódu Lambda a zvolením příslušných funkcí a událostí, které kód spustí. Kód spuštěný v běžícím prostředí Lambda se nazývá funkce Lambda.

02

Nastavte kód tak, aby se spouštěl z jiných služeb AWS, koncových bodů HTTP

Vybraná událost může spustit funkci Lambda, aniž by se vývojáři zabývali obsluhou serveru nebo získáním vhodného typu aplikace nebo zdroje.

03

Lambda spouští váš kód pouze tehdy, když je aktivován, a využívá pouze nezbytné zdroje

Po aktivaci určité události spustí Lambda příslušný kód tak, že zvolí zdroje pro spuštění události, přičemž použije ty nejlepší zdroje, které jsou v infrastruktuře AWS k dispozici.

04

Platíte pouze za výpočetní čas(ms), který Lambda využívá

S AWS Lambda platíte pouze za dobu, po kterou váš kód běží. Tímto modelem se navždy mění vztah mezi kódem aplikace a výdaji na infrastrukturu. Hardware je automaticky zajišťován s ohledem na každý aspekt, když je potřeba, a podle toho je i účtován.

Začít hned

Typické případy využítí AWS Lambda

Zpracování dat

Službu AWS Lambda je možné použít ke spuštění kódu v reakci na spouštěče, jako jsou změny v datech, posuny ve stavu systému nebo či chování uživatelů. Lambda může být spuštěna přímo službami AWS, jako jsou S3, DynamoDB, Kinesis, SNS a CloudWatch, může se připojit k existujícím souborovým systémům EFS a také ji lze zorganizovat do pracovních postupů pomocí AWS Step Functions.

Zpracování souborů v reálném čase

Ke spuštění AWS Lambda můžete použít Amazon S3 a data tak budou zpracována ihned po nahrání. Můžete se také přímo připojit k existujícímu systému souborů Amazon EFS. Službu Lambda můžete například použít k tvorbě náhledu obrázků, překódování videí, indexování souborů, zpracování protokolů, ověřování obsahu a agregaci a filtrování dat v reálném čase.

Zpracování streamovaných dat v reálném čase

AWS Lambda a Amazon Kinesis můžete použít ke zpracování streamovaných dat v reálném čase a pro sledování aktivity aplikací, zpracování transakčních objednávek, analýzu kliknutí streamů, čištění dat, generování metrik, filtrování protokolů, indexování, analýzu sociálních sítí a telemetrii a měření dat zařízení IoT .

Webové aplikace

Kombinací AWS Lambda s dalšími službami AWS mohou vývojáři vytvářet výkonné webové aplikace, které automaticky škálují nahoru a dolů a fungují ve vysoce dostupné konfiguraci napříč více datovými centry - s nulovým administrativním úsilím vyžadovaným pro škálovatelnost, zálohování nebo redundanci více datových center.

Mobilní Backendy

AWS Lambda usnadňuje tvorbu kvalitního a personalizovaného zážitku z použití aplikace. Vytvářejte backendy prostřednictvím AWS Lambda a Amazon API Gateway a ověřte a zpracujte tak API požadavky. Pomocí AWS Amplify můžete snadno integrovat svůj backend s frontendy iOS, Android, Web a React Native.

Strojové učení

Službu AWS Lambda můžete použít k předzpracování dat před jejich odesláním do modelu strojového učení. S přístupem Lambda k EFS můžete také poskytnout svůj model pro predikci ve škále bez potřeby provozovat infrastrukturu.

Výhody služby AWS Lambda

Zákazníkům, kteří chtějí využít kreativitu a rychlost svých vývojářských organizací, umožňuje AWS Lambda vyměnit komplexnost provozu za pružnost a to za lepší ceny.

Kontaktovat specialistu

Není třeba zajišťovat ani udržovat žádné servery. Není zde žádný software ani runtime k instalaci, údržbě či správě. Jednoduše napište kód a nahrajte jej na službu Lambda jako soubor ZIP či container image.

Škálování vaší aplikace lze provádět automaticky nebo úpravou její kapacity. AWS Lambda automaticky škáluje vaši aplikaci spuštěním kódu v reakci na každou událost.

Váš kód běží paralelně a zpracovává každý spouštěč(trigger) jednotlivě, přesně podle velikosti úlohy, od několika požadavků za den až po stovky tisíc za sekundu.

AWS Lambda má integrovanou dostupnost a odolnost proti chybám. Tyto funkce nemusíte nastavovat, protože služby běžící v aplikaci je standardně poskytují.

Lambda poskytuje výpočetní kapacitu na více různých místech, aby pomohla chránit váš kód před selháním jednotlivých strojů nebo datových center.

U AWS Lambda platíte pouze za výpočetní čas, který spotřebujete, takže nikdy neplatíte za nevyužitou infrastrukturu.

Je vám účtována pouze každá milisekunda, po kterou je váš kód spuštěn, a počet celkových spuštění kódu. Pokud váš kód není spuštěn, nic neplatíte.