Služba CDN

Zabezpečení CDN

Provozujte své aplikace v nejbezpečnějším cloudu na trhu.

Tým StormIT pomáhá chránit weby a aplikace organizací před všemi běžně známými útoky a zneužitím pomocí AWS Edge Services, jako jsou Amazon CloudFront, AWS Shield a AWS Web Application Firewall (WAF). Tyto jednotlivé služby na sebe vzájemně navazují a vytvářejí flexibilní, vrstvený bezpečnostní systém a ochranu proti útokům typu DDoS (Distributed Denial-of-Service).

Komplexní zabezpečení a ochrana se StormIT Deployment Architecture

SStormIT poskytuje bezpečnou a vysoce-výkonnou infrastrukturu AWS pro vaše webové stránky a aplikace.

StormIT poskytuje bezpečnou a vysoce-výkonnou infrastrukturu AWS pro vaše webové stránky a aplikace.

Mám zájem

Zabezpečení Amazon CloudFront

S CloudFront CDN jako "vstupními dveřmi" do vaší aplikace a infrastruktury přesunete hlavní oblast útoku pryč od vašeho kritického obsahu, dat, kódu a infrastruktury.

Pomocí CloudFront lze obsah, rozhraní API nebo aplikace poskytovat prostřednictvím protokolu HTTPS s využitím nejnovější verze protokolu TLSv1.3 (Transport Layer Security), který šifruje a zabezpečuje komunikaci mezi klienty prohlížeče a službou CloudFront.

YPomocí nástroje AWS Certificate Manager (ACM) můžete snadno vytvořit vlastní certifikát SSL a zdarma jej implementovat do distribuce CloudFront.

Můžete omezit přístup k obsahu díky řadě funkcí.

Pomocí Signed URL a Signed Cookies můžete využít Token Authentication a omezit tak přístup pouze na autorizované diváky.

Díky funkci geografického omezení můžete zabránit uživatelům v určitých zeměpisných lokalitách v přístupu k obsahu.

Veškerá infrastruktura a procesy služby CloudFront splňují normy DSS Level 1, HIPAA a ISO 9001, ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, SOC (1, 2 a 3), FedRAMP Moderate a další, aby bylo zajištěno bezpečné doručování důvěrných dat..

Webové aplikace se často musí potýkat s nárůstem provozu v době největší aktivity.

Použitím služby Amazon CloudFront se objem požadavků na aplikační zdroje automaticky sníží. Obsah je uložen v edge a regionálních cache služby CloudFront a ze zdrojů se načítá pouze v případě potřeby. To také pomáhá při předcházení útokům DDoS.

AWS Web Application Firewall (AWS WAF)

Chrání vaše webové stránky a aplikace proti všem běžně známým útokům na úrovni aplikační vrstvy.

AWS WAF Vytváření a aktualizace pravidel AWS WAF netrvá déle než minutu. Pravidla WAF mohou kontrolovat jakoukoli část webových požadavků s minimální odezvou.

AWS WAF může filtrovat libovolnou část webového požadavku, například IP adresy, záhlaví HTTP, tělo HTTP nebo stringy URI. To umožňuje blokovat běžné typy útoků, jako je SQL injection, cross-site scripting nebo bad boty.

Díky spravovaným pravidlům pro AWS WAF můžete rychle začít chránit své webové aplikace nebo rozhraní API před běžnými hrozbami. Spravovaná pravidla jsou automaticky aktualizována, takže se můžete více věnovat tvorbě aplikací.

AWS WAF je plně řízená služba, takže se nemusíte starat o rozšiřování a aktualizace nebo záplaty.

AWS WAF pomáhá detekovat a minimalizovat útoky DDoS na úrovni webových aplikací prostřednictvím kontroly datového přenosu. Útoky DDoS na aplikační vrstvě využívají dobře formulované, ale škodlivé požadavky, aby se vyhnuly mitigaci a využívaly aplikační zdroje.

Lze zadávat vlastní pravidla nebo používat spravovaná pravidla AWS, která obsahují soubor podmínek, pravidel a akcí pro blokování škodlivého provozu.

AWS Shield - řešení zabezpečení proti DDoS

AWS Shield Standard je cloudová ochrana proti DDoS. Systém neustálé detekce a potlačování škodlivého provozu automaticky odstraňuje škodlivý provoz na 3. a 4. vrstvě, aby ochránil vaši aplikaci. Více než 99 % útoků na úrovni infrastruktury detekovaných službou AWS Shield Standard je automaticky potlačeno za méně než jednu sekundu.

AWS Shield Standard poskytuje základním službám AWS automatizovanou ochranu před častými útoky na infrastrukturu. Využívá techniky, jako je např. deterministic packet filtering a priority-based traffic shaping, k okamžitému omezení útoků na základní síťové vrstvě.

AWS Shield Standard prověřuje příchozí přenosy do vaší sítě a aplikuje kombinaci vzorů v přenosu, spojených se škodlivým útokem, algoritmů pro anomálie a dalších analytických technik k odhalení škodlivého provozu.

Přehled globálních hrozeb poskytuje obecné informace o útocích DDoS v síti AWS.

Pokud chcete získat vyšší úroveň ochrany proti útokům na vaše aplikace, je možné si předplatit službu AWS Shield Advanced.

AWS Shield Advanced zajišťuje dodatečnou prevenci proti rozsáhlým a sofistikovaným útokům DDoS a umožňuje přehled o útocích téměř v reálném čase.

Naši zákazníci

Jsme hrdí na to, že pomáháme organizacím využívat sílu cloudu a špičkových technologií. Zde uvádíme některé z našich nedávných referencí.

Zobrazit případové studie