Cloudová služba

Cloud foundation

V souladu se zásadami AWS Cloud Adoption Framework vám pomáháme budovat základy cloudu pro strategii, která vaší organizaci přináší trvalou měřitelnou přidanou hodnotu.

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) pomáhá firmám navrhnout a provést úspěšné zavedení cloudu rychlou cestou. Pokyny a osvědčené postupy, které framework poskytuje, vám pomohou vytvořit komplexní přístup ke cloud computingu v rámci celé organizace a pro celý životní cyklus vašeho IT. Používání AWS CAF vám pomůže dosáhnout měřitelných výhod plynoucích z přijetí cloudu rychleji a s menším rizikem.

Vaší organizaci poskytneme na míru šité workshopy, které vám pomohou provázat vaše obchodní cíle a výsledky s technologiemi umožňujícími jejich dosažení, identifikovat klíčová měřítka a stanovit priority vašich cloudových inovací.