Služba CDN

Distribuce softwaru

StormIT nabízí spolehlivé, velmi rychlé stahování ve velkém rozsahu pomocí Amazon CloudFrontu za skvělou cenu.

StormIT má své zkušenosti s ukládáním, zpracováním a distribucí obsahu prostřednictvím služby Amazon CloudFront a využíváním výkonu cloudu AWS na mnoha projektech našich zákazníků. Díky tomu effektivní řešení pro distribuci obsahu napříč cloudem a on-premises prostředím pro uspokojení různých potřeb našich zákazníků.

Věnujeme čas, zdroje a odborníky do budování řešení využívajících Amazon CloudFront, špičkovou a vysoce bezpečnou síť CDN, která poskytuje ochranu na síťové i aplikační úrovni, abychom našim zákazníkům pomohli zvýšit výkon a zároveň snížit náklady.

Rychle a globálně

Síť pro distribuci obsahu (CDN) Amazon CloudFront je široce škálovaná a celosvětově rozšířená. Síť CloudFront má více než 600 Points of Presence (PoP) a využívá vysoce odolnou páteřní síť Amazon k zajištění špičkového výkonu a dostupnosti pro vaše koncové uživatele.

Edge Location

Multiple Edge Location

Regional Edge Caches

Povyšte své možnosti stahování na vyšší úroveň

Amazon CloudFront se automaticky přizpůsobuje tomu, jak klienti po celém světě stahují softwarové aktualizace. Prostřednictvím sítě CDN můžete zpřístupnit svůj software přímo v místě, kde jsou vaši uživatelé. Díky vysokým přenosovým rychlostem sítě CDN se urychlí doručování binárních souborů, čímž se zkvalitní služby zákazníkům a zároveň se sníží vaše náklady.

Kontaktovat CDN specialistu

StormIT má vlastní ceny za službu Amazon CloudFront, kde platí pay-as-you-go. Platíte pouze za to, co používáte. Neplatíte žádný poplatek a můžete začít již od 1 TB/měsíc. Přenos mezi cloudovými službami AWS a Amazon CloudFront je zdarma.

Využijte jedinečný individuální tarif ještě dnes!

CloudFront rovněž umožňuje nastavení více výchozích serverů, k redundanci vaší backend infrastruktury. Můžete použít nativní CloudFront failover, k automatickému poskytnutí obsahu ze záložního zdroje, když je váš primární zdroj nepřístupný. Zdroje obsahu, které nastavíte pomocí funkce origin failover, mohou být libovolnou kombinací AWS origins, jako jsou například instance Amazon EC2, buckety Amazon S3 nebo Media Services, nebo původních zdrojů mimo AWS, jako je například lokální server HTTP.

CloudFront je hladce integrován se službou AWS Shield pro zmírnění DDoS útoků na 3/4 vrstvě a s AWS WAF pro ochranu vrstvy 7. CloudFront navíc zajišťuje připojení TLS s těmi nejsilnějšími bezpečnostními šiframi a ověřuje návštěvníky pomocí certifikovaných adres URL. Můžete také využít naši zdokonalenou funkci Field-Level Encryption k ochraně nejcitivějtších dat v celé firmě, takže informace mohou být zobrazeny pouze určitými složkami a službami v rámci aplikačního stacku.

CloudFront je také integrovánse službou AWS Identity and Access Management (IAM) pro správu přístupu, se službou AWS CloudTrail pro logování přístupu ke konfiguraci a se službou Amazon Certificate Manager (ACM) pro automatickou obnovu certifikátů.