Služba CDN

Herní CDN

Akcelerace gamingu v celosvětovém měřítku

Síť pro distribuci obsahu (CDN) Amazon CloudFront je široce škálovaná a celosvětově rozšířená. Síť CloudFront má více než 410 přístupových bodů (PoP) a využívá vysoce odolnou páteřní síť Amazon pro zajištění špičkov ého výkonu a dostupnosti pro vaše koncové uživatele. Váš obsah tak může být ukládán do mezipaměti a distribuován blíže k hráčům, což přináší rychlejší a kvalitnější uživatelský zážitek.

CloudFront nyní podporuje protokol WebSocket, což je komunikační protokol zajišťující obousměrné spojení mezi klientem a zdrojem, aby se snížilo množství případů, kdy musí znovu navazovat spojení. Naši klienti z oblasti gamingu jej využívají pro své aplikace, jako jsou chatové aplikace, tabulky s výsledky a gameplay.

Rychlá, maximálně zabezpečená a programovatelná síť pro distribuci obsahu.

Rozsáhlá a globální síť

Síť CloudFront využívá celosvětovou síť více než 600 přístupových bodů (PoPs) (více než 600 edge lokalit a 13 oblastních mid-tier mezipamětí) ve více než 90 městech ve 47 zemích.

Cenově efektivní

Zákazníkům nabízíme ceny za využívání Amazon CloudFront s výhodnými tarify na principu "pay-as-you-go".

Bez závazků

Kolísavý nebo sezónní provoz? Žádný problém, nepožadujeme, aby se naši zákazníci vázali na konkrétní přenosy dat.

Zaměření na zákazníka

Zaměřujeme se na potřeby našich zákazníků, nikoli na vnitřní předpisy.

Zabezpečte svou hru

Zajistěte ochranu provozu, výkonnosti a integrity svých herních serverů díky Amazon CloudFront.

Odhadnout úspory

Amazon CloudFront, AWS Shield, AWS Web Application Firewall (WAF) a Amazon Route 53 na sebe vzájemně navazují a vytvářejí flexibilní, vícevrstvý bezpečnostní systém proti různým typům útoků, včetně útoků DDoS na síťové a aplikační úrovni.

Díky službě CloudFront jako vstupní bráně do vaší aplikace a infrastruktury přesun ete primární oblast útoku pryč od vašeho kritického obsahui, dat, kódu a infrastruktury.

Díky Amazon CloudFront můžete doručovat obsah, rozhraní API nebo aplikace přes SSL/TLS, rozšířené funkce SSL jsou automaticky povoleny.

CloudFront navíc poskytuje řadu optimalizací SSL a pokročilých funkcí, jako jsou připojení HTTPS s full/half bridge, OCSP stapling, Session Tickets, Perfect Forward Secrecy, TLS Protocol Enforcements a Field-Level Encryption.

Pomocí Amazon CloudFront můžete omezit přístup k obsahu pomocí řady funkcí. Díky signovaným adresám URL a signovaným souborům cookie můžete podpořit ověření prostřednictvím tokenu a omezit tak přístup pouze na autorizované uživatele. Díky možnosti geografického omezení lze zabránit uživatelům v určitých geografických lokalitách v jejich přístupu k obsahu, který distribuujete prostřednictvím služby CloudFront.

Veškerá infrastruktura a procesy služby CloudFront jsou v souladu s normami PCI-DSS Level 1, HIPAA a ISO 9001, ISO 27001 a SOC (1, 2 a 3), čímž je zajištěno zabezpečené doručování vašich nejcitlivějších dat.

Naši zákazníci

Jsme hrdí na to, že pomáháme organizacím využívat sílu cloudu a špičkových technologií. Zde uvádíme některé z našich nedávných referencí.

Zobrazit případové studie