Cloudové služby

Implementace architektury

Naši certifikovaní AWS architekti vám doporučí vhodné postupy a provedou vás návrhem i implementací architektury s vysokou dostupností na platformě AWS.

Po důkladném posouzení a naplánování zabezpečení vyvíjíme, konfigurujeme a nasazujeme škálovatelné aplikace. Vaši IT infrastrukturu přesuneme do cloudu organizovaně a bez narušení provozu. O vše se postaráme, zatímco vy se budete věnovat svému podnikání.

V závislosti na povaze vaší aplikace a základních službách, které vyžaduje (výpočet, úložiště, databáze atd.), použijeme AWS služby k vytvoření well-architected aplikací na AWS, flexibilní řešení, které přizpůsobíme potřebám vaší aplikace a podnikání.

Infrastruktura Well-architected

StormIT buduje infrastrukturu podle AWS Well-Architected Framework, který popisuje klíčové koncepty, principy návrhu a osvědčené architektonické postupy pro navrhování a provozování workloadů v AWS Cloud.

Šest pilířů AWS Well-Architected Framework

Tím, že projdeme každý z těchto pilířů, vám pomůžeme vytvořit well-architected infrastrukturu v AWS Cloud.

Operational Excellence

Úsilí v rámci tohoto pilíře má za cíl efektivně využívat workloady, podpůrné procesy a postupy probíhajících operací.

Zabezpečení

Mezi klíčové aspekty bezpečnostního pilíře patří zamezení narušení ochrany a integrity dat a také implementace vhodných kontrolních opatření pro zjišťování bezpečnostních událostí. Dalším klíčovým aspektem pilíře je správa uživatelských přístupových práv.

Spolehlivost

Z hlediska spolehlivosti patří mezi klíčová témata rychlé zotavení ze selhání a uplatnění preventivních opatření při navrhování robustního distribuovaného systému. Mezi další pilíře patří návrh distribuovaného systému, plánování obnovy a aplikace nových požadavků.

Výkonová efektivita

Pilíř výkonnostní efektivity se zaměřuje na strukturované a efektivní výpočty a alokaci IT zdrojů. Zahrnuje klíčová témata, jako je výběr optimálního typu a velikosti zdrojů potřebných k provozu workloadů, sledování výkonu a udržování efektivity při změnách obchodních potřeb.

Optimalizace nákladů

Klíčová témata pilíře optimalizace nákladů zahrnují výběr správných zdrojů z hlediska množství a typu, vyhýbání se zbytečným nákladům a pochopení toho, jak se výdaje v čase mění. Poté by ekonomové měli maximálně škálovat své organizace, aby vyhovovaly rostoucím potřebám, aniž by přetěžovali zdroje.

Udržitelnost

Pochopení toho, jak udržitelnost ovlivňuje výkonnost vaší společnosti, je klíčem k pochopení třetího pilíře. Témata zahrnují sdílený model udržitelnosti, maximalizaci využití pro minimalizaci požadovaných zdrojů a pochopení dopadu.

Začít hned

Serverless infrastruktura

Jako service delivery partner pro AWS Lambda poskytujeme našim zákazníkům služby a nástroje, které jim pomohou vytvořit nebo migrovat jejich řešení na architekturu mikroslužeb běžících na bezserverových zdrojích. StormIT pomáhá organizacím nasadit nové aplikace nebo přepracovat starší systémy za účelem zvýšení agilnosti a optimalizace nákladů využitím bezserverových technologií s automatickým škálováním, vestavěnou vysokou dostupností a fakturací na základě skutečné spotřeby. Naši zkušení cloud architekti vám pomohou rychleji inovovat a vytěžit z AWS cloudu maximum.

Ať už vytváříte rozhraní API nebo backend pro zpracování dat v reálném čase, serverless computing vám umožní vytvářet a spouštět aplikace, aniž byste museli přemýšlet o serverech.

Se službami StormIT a AWS Serverless, jako je AWS Lambda, API Gateway a DynamoDB, můžete poskytovat lepší služby svým koncovým zákazníkům tím, že se zaměříte na inovace produktů a přidanou hodnotu, nikoli na správu infrastruktury. Bezserverové aplikace také zajišťují rychlejší uvedení na trh a snižují náklady na infrastrukturu.

Infrastruktura jako kód (IaC)

Podobně jako vývojáři softwaru píší aplikační kód, AWS a StormIT poskytují služby pro vytváření, nasazení a údržbu infrastruktury AWS programově. Poskytujeme flexibilní a spolehlivou podporu pro úspěšný vývoj a provoz (DevOps).

Ať už je architektura vaší aplikace jednoduchá třívrstvá webová aplikace nebo složitá sada pracovních úloh, StormIT zajistí nasazení aplikace tak aby byly splněny vaše aplikační a obchodní potřeby a cíle.

Neustále se rozšiřující katalog služeb AWS ztěžuje nejen určení, které služby tvoří architekturu vaší aplikace, ale také to, jak vytvářet, spravovat a aktualizovat vaše aplikace.

  • Tým StormIT je připraven navrhnout a připravit IaC v následujících službách:
  • AWS CloudFormation
  • AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
  • AWS Serverless Application Model (AWS SAM)
  • Terraform
Začít hned
Infrastrcture as a code
Serverless architecture

Náš přístup

01

Vytvoření

Vytvoření infrastruktury pomocí Amazon EC2, Amazon VPC, podsítě atd. nebo spravovanou infrastrukturu pomocí Amazon S3, Amazon RDS nebo Aurora, Amazon CloudFront atd. nebo bezserverové(serverless) služby pomocí AWS Lambda, API Gateway, Amazon DynamoDB podle potřeby vaší aplikace. Ve většině případů použitím infrastruktury jako kódu, ale také manuálně.

02

Konfigurace

Přizpůsobení infrastruktury na základě prostředí, doby provozu, zabezpečení, dostupnosti, výkonu, sítě nebo jiných požadavků aplikace.

03

Nasazení

Instalace nebo aktualizace komponent vaší aplikace na prostředky infrastruktury a správa migrace.

04

Škálování

Automatická úprava počtu zdrojů dostupných pro vaši aplikaci na základě sady uživatelsky definovaných kritérií.

05

Monitoring

Poskytování přehledu o prostředcích, které jsou spuštěny, jako součást architektury vaší aplikace. Sledování využití prostředků, úspěch/selhání nasazení, stav aplikace, protokoly aplikací a další.

Začít hned