Cloudová služba

Migrace do cloudu

Ve spolupráci s naším zkušeným týmem ve StormIT se migrace na AWS provádí rychle a bezpečně bez zbytečných zásahů do chodu firmy. Urychlete proces návratnosti investice a zlepšení efektivnosti nákladů s pomocí StormIT a AWS..

StormIT s vámi úzce spolupracuje v každé fázi migrace - od vyhodnocení vašich potřeb až po plánování a provedení migrace - a přináší osvědčené nástroje, metodiky a odborné znalosti, které zajišťují zrychlenou a bezproblémovou migraci do cloudu.

Proč řízenou migraci do cloudu s pomocí StormIT?

Migrace do cloudu není snadný úkol. Jsme tu, abychom vám pomohli proces zjednodušit.

Nižší riziko

S naším migračním programem je celý proces vaší migrace v bezpečí našeho zkušeného týmu AWS certifikovaných profesionálů. Tím dosáhnete svých cílů rychle a s těmi nejlepšími výsledky.

Optimalizace nákladů

Na základě našich dlouholetých zkušeností s pomocí zákazníkům optimalizovat jejich výpočetní výkon, úložiště, databázi a sítě na AWS, vám pomůžeme posoudit vaše aktuální zdroje a sestavit kvalifikovaný odhad správně dimenzovaných a optimalizovaných nákladů pro běh vašich aplikací v AWS.

Kratší doba k získání požadovaných výsledků

Zjednodušujeme každý krok procesu migrace a snižujeme tak vynaložené úsilí a složitost. Urychlením migrace snížíme dobu k potřebnou k návratnosti vaší investice.

Začít hned

Proces migrace se StormIT

Uplatnění AWS Well-Architected Framework pro úspěšnou migraci cloudové infrastruktury.

01

Analýza

Na začátku vaší cesty vyhodnotíme aktuální připravenost vaší organizace na provoz v cloudu. Nejdůležitější je, že vám pomůžeme identifikovat požadované podnikové výsledky a vytvořit byznys case pro migraci.

Výhody

Jasný byznys case a konkrétní výsledky

02

Plán

V druhém kroku vytvoříme plán migrace a doladíme váš byznys case. Vyřešíme mezery v připravenosti vaší organizace, které byly odhaleny v posudkové fázi, se zaměřením na budování základního prostředí („landing zone“), řízení provozní připravenosti a rozvoj cloudových dovedností.

Výhody

Dobře navržený plán migrace

Přesně identifikované mezery ve vaší připravenosti na cloud

Jednoduchý plán rozvoje vašich cloudových dovedností

03

Design

Ve třetí fázi je navržena každá aplikace. Pro mnoho aplikací je nejlepším přístupem rychlý přechod do cloudu a následná změna architektury v AWS, proto vám pomůžeme přepracovat vaše starší systémy podle nativních principů cloudu a umožníme vám využít všechny jeho výhody. Vytvoříme plán výměny pro další fázi.

Výhody

Použití nativních cloudových aplikací AWS namísto starších systémů

Architektura se správně nadimenzovanými prostředky AWS založenými na AWS Well-Architected Framework

04

Migrace

V poslední fázi je každá aplikace migrována a ověřena. Při migraci na AWS iterujete na svém novém základu, vypnete staré systémy a neustále se vyvíjíte směrem k modernímu provoznímu modelu. Váš provozní model se tak stává agilním seskupením lidí, procesů a technologií, které se zlepšují čím více aplikací zmigrujete.

Výhody

Rychlý proces migrace bez zbytečného zásahu do chodu firmy

Snížení technického dluhu

Začít hned

Cloudové migrační služby StormIT:

Cloudová migrace, modernizace a transformace

Hodnocení připravenosti

Identifikace podnikových výsledků

Výběr vhodného migračního plánu

Vyhodnocení vašich specifických potřeb migrace

Návrh architektury

Návrh a nasazení architektury s vysokou dostupností

Důkladné posouzení a plánování zabezpečení

Bez narušeníchodu vaší společnosti

Cloudové základy

Principy AWS Cloud Adoption Framework

Workshopy na míru

Vedení dle osvědčených postupů

Optimalizace nákladů a platforma Enterprise Cloud Management

24/7 monitorování nedostatečně využitých prostředků

Poradenství senior AWS Solution Architekta

Přístup k platformě Cloudcheckr

Naši zákazníci

Jsme hrdí na to, že pomáháme organizacím využívat sílu cloudu a špičkových technologií. Zde uvádíme některé z našich nedávných referencí.

Zobrazit případové studie