Cloudová služba

Platforma pro správu podnikového cloudu

Optimalizace nákladů na Amazon Web Services je kontinuální proces. Vaše prostředí v AWS cloudu je třeba neustále sledovat, abyste identifikovali, kdy jsou prostředky nedostatečně využívány (nebo nevyužívány vůbec) a kdy existují příležitosti ke snížení nákladů odstraněním, ukončením nebo uvolněním prostředků. Je také důležité mít přehled o rezervovaných instancích, abyste se ujistili, že jsou plně využívány.

Abychom vám toho pomohli dosáhnout, nabízíme vám naše odborné znalosti a také přístup k platformě Cloudcheckr, špičkové platformě pro správu cloudu (CMP).

CloudCheckr nabízí nástroje pro správu nákladů na AWS cloudu, které firmám pomáhají s jejich alokací,správou a optimalizací. Tyto nástroje mohou uživatelům pomoci ušetřit peníze na nákladech za služby AWS.

Úplný přehled poskytovaný nástrojem CloudCheckr umožňuje dosáhnout úspory nákladů i v případě nejpokročilejší cloudové infrastruktury. CloudChecker nabízí prostředky pro zabezpečení cloudu, správu nákladů, compliance, automatizaci a inventář zdrojů. Každý z těchto CloudCheckr modulů umožňuje dosáhnout okamžitých úspor nákladů i v těch nejnáročnějších prostředích.

Začněte svůj cloudový projekt se StormIT a získejte bezplatný přístup ke CloudCheckr Cost Management!

požádat o demo

Jděte za hranice nativních nástrojů AWS

AWS nabízí vlastní integrované nástroje pro správu, tak proč uvažovat o použití Cloud Management systému?

Správa

Detailní dashboardy s individualními podokny

Moduly Osvědčené postupy, Úspora nákladů, Využití CPU, Přehled výdajů atd.

Velmi individuální možnosti nastaveníoprávnění koncového uživatele až po jednotlivé reporty a

Alokace nákladů

Seskupte a filtrujte náklady podle účtu, regionu, služby, provozu, usage type a tagu

Reporty označených a neoznačených zdrojů a pravidla použití tagů

Rozdělte sdílené náklady podle potřeby

Optimalizace nákladů

Right-sizing zahrnuje doporučení pro přesun na vyšší, nižší nebo na jiný typ instance

Heatmapy k identifikaci trendů využití instancí

Automatické vypnutí instancí, když nejsou potřeba, například o víkendu

Bezpečnost

Více než 600 možností kontroly AWS nákladů, Zabezpečení, Dostupnosti a Využití

Detekce zranitelností zabezpečení a automatizace oprav

Compliance

Sledování a hodnocení 35 compliance standardů

Zcela automatizované bez nutnosti manuálního nastavení

Zahrnuje CIS, PCI-DSS, HIPAA, SOC2, ISO, NIST a mnoho dalších...

CloudCheckr zahrnuje 2,4 x více kontrol dostupnosti, 1,6 x více kontrol nákladů, 7,6 x více kontrol zabezpečení a 6 x více kontrol využití zdrojů. To je skoro čtyřikrát více kontrol, než nabízí AWS.

Začít hned

01

Optimalizace nákladů

CloudCheckr je cloudový software pro správu nákladů, který vám pomáhá eliminovat plýtvání a maximalizovat investice

 • Identifikace nečinných, nepoužívaných, nesprávně spuštěných a zastaralých prostředků
 • Inteligentní upozornění na čeerpání rozpočtu
 • Podrobné předem připravené vlastní analýzy výdajů
 • Doporučení k nákupu rezervovaných instancí pro šest typů zdrojů
 • Nástroje pro správu tagů a mapování nákladů a upozornění na nesprávně označené zdroje
 • Right-sizing v rámci a napříč skupinami instancí

02

Zabezpečení

Konfigurace zabezpečení a protokolování událostí

 • Bezpečné nastavení:
 • Zabudovaná CloudTrail upozornění, možnost vytvářet vlastní upozornění pro API volání a informace o změnách zdrojů
 • Síťová a analýza perimetru
 • Vlastní osvědčené postupy
 • Monitorování aktivity:
 • Agregované protokoly z různých zdrojů, včetně CloudTrail, CloudWatch logů, AWS Config, VPC Flow logů
 • Oprávnění, skupiny zabezpečení a nástroje VPC auditu

03

Kompletní Compliance

CloudCheckr je podnikový software pro správu cloudu a pomáhá vám s řízením ve velkém rozsahu

 • Compliance Benchmarking:
 • Kompletní mapování kontrol osvědčených postupů na 30+ rámců a standardů compliance, jako jsou CIS, NIST 800-53, PCI, HIPAA
 • Náprava:
 • Desítky automatizovaných, přizpůsobitelných možností nápravy pro spuštěné kontroly a výstrahy
 • Úkoly čištění skupin zabezpečení, svazků a oprávnění S3 bucketů

04

Automatizace

Náprava a uplatnění pravidel

 • Automatická náprava:
 • Úkoly k čištění skupin zabezpečení, snapshotů, svazků a oprávnění S3
 • Spusťte/zastavte instance a ukončete nečinné zdroje
 • Propagujte nákladové tagy
 • Funkce „Fix Now“:
 • Desítky předem připravených možností automatizace k řešení spouštěných kontrol a dalších vlastních upozornění
 • Plán funkcí pro platformu zaměřenou na automatizaci a integraci

05

Využití a inventarizace

Monitorování, optimalizace a hodnocení zdrojů

 • Statistiky využití
 • Interaktivní heatmapy napříč typy zdrojů
 • Upozornění na využití
 • Správné dimenzování zdrojů
 • Inventura zdrojů
 • Agregovaný přehled inventáře napříč účty
 • Trendové informace o využití zdrojů
 • Překrytí geografické distribuce
 • Vlastní sestavy
 • Analýza tagů zdrojů
Začít hned

Features

CloudCheckr Laptop

Features

CloudCheckr Laptop

Features

CloudCheckr Laptop

Features

CloudCheckr Laptop

Features

CloudCheckr Laptop

Naši zákazníci

Jsme hrdí na to, že pomáháme organizacím využívat sílu cloudu a špičkových technologií. Zde uvádíme některé z našich nedávných referencí.

Zobrazit případové studie