cloudová služba

Správa cloudu

Se StormIT jako dodavatelem spravovaných cloudových služeb se můžete soustředit na své podnikání a ne na provoz cloudu.

StormIT má odborné poznatky v oblasti cloudové infrastruktury AWS a poskytuje přidanou hodnotu pomocí proaktivního monitorování, automatizace a správy prostředí našich zákazníků.

V závislosti na vašich IT potřebách nabízí společnost StormIT robustní infrastrukturu AWS se správou prostřednictvím reportingu, testování výkonu, obnovy záloh a dalších funkcí. Zajistíme, aby každý cloudový prostředek, který vlastníte, byl bezpečně a efektivně využíván a abyste mohli využívat spravované služby cloud computingu, jako je například AWS Lambda.

Spravovaná cloudová řešení AWS

AWS je největší cloud computing prostředí na světě s více než 220 komplexními službami. Návrh, implementace a správa architektury AWS pro aplikace je jednou z nejsložitějších výzev, kterým musí firmy čelit.

Chceme vám pomoci využívat cloudová řešení, zatímco my vaše cloudové prostředí nastavíme, spravujeme a chráníme, abyste se mohli soustředit na své podnikání.

Napište nám

AWS poskytuje stovky možností. Jako odborný poskytovatel spravovaných služeb se postaráme o to, abyste získali funkce, které potřebujete, a neplatili za ty, které nepotřebujete.

Prostředí AWS není automaticky kompatibilní s různými normami. Náš tým se obeznámí s vaším odvětvím a využije podrobné znalosti o AWS Cloud, aby vám pomohl vyhnout se drahým chybám a nastavit odpovídající prostředí.

Outsourcing části nebo všech úkolů nasazení AWS a každodenní správy našemu specializovanému týmu vám umožní lépe využít vlastní zdroje a dovednosti.

Případné průniky a narušení bezpečnosti způsobené nezkušenými osobami mohou vést k dalším problémům. Tým StormIT vám pomůže vyřešit nedostatky ve vaší bezpečnostní ochraně.

Náš specializovaný tým vám pomůže najít nejbezpečnější, nejstabilnější a cenově nejefektivnější cloudové řešení pro tyto úlohy a aplikace.

Spravované cloudové služby StormIT

Nepřetržitě zlepšujeme a optimalizujeme vaše provozní schopnosti v nových i stávajících prostředích AWS Cloud.

Spravovaná cloudová infrastruktura

Zajišťujeme vývoj, údržbu a podporu vašich podnikových aplikací v cloudu AWS.

Společnost StormIT implementuje prostředí AWS Cloud a aktivně kontroluje všechny systémy.

Náš tým certifikovaných techniků monitoruje varování a řeší mimořádné události.

Nejnovější technologie

Najímáním interních IT pracovníků budete muset trávit čas ve firmě školením personálu, když se objeví nové technologie nebo požadované aktualizace.

Naši technici jsou vždy připraveni zvládnout nejnovější technologie. Pomáháme vám využívat nativní cloudové technologie.

Optimalizace nákladů

Ve společnosti StormIT často revidujeme změny v aplikacích, provozu a účtech zákazníků a tato data využíváme k doladění infrastruktury AWS Cloud.

Pomáháme vám optimalizovat zdroje ( VM, databáze a úložiště) a přijímat opatření k dosažení úspor nákladů.

Bezpečnost a plynulost provozu

Se StormIT budou vaše data v bezpečí a zabezpečena ve všech službách AWS Cloud.

Náš tým monitoruje a prověřuje vaši cloudovou infrastrukturu z hlediska compliance, bezpečnostních chyb a dalších nedostatků.

V případě mimořádné události může vaše podnikání a činnost dále pokračovat s minimálními výpadky.

Naši zákazníci

Jsme hrdí na to, že pomáháme organizacím využívat sílu cloudu a špičkových technologií. Zde uvádíme některé z našich nedávných referencí.

Zobrazit případové studie