Služby CDN

Zrychlení webových stránek a aplikací

Zrychlení webu a aplikací pomocí Amazon CloudFront CDN

Pro zrychlení aplikací a poskytování obsahu koncovým uživatelům s nižší odezvou nabízí společnost StormIT službu Amazon CloudFront CDN, která využívá celosvětovou síť více než 600 Points of Presence (více než 400 edge locations a 13 oblastních mid-tier cache) ve více než 90 městech ve 47 zemích.

Edge Location

Multiple Edge Location

Regional Edge Caches

Úsporná řešení

Pay-as-you-go bez závazku k přenosu dat

StormIT nabízí pro službu Amazon CloudFront zvýhodněný tarif s možností pay-as-you-go. Zaplatíte pouze za to, co používáte, a to bez minimálního paušálu. Pro zákazníky s predikovatelným přenosem nabízíme také zvýhodněné individuální ceny se závazkem.

Bezplatný přenos dat ze služeb AWS a Amazon CloudFront

Přenos dat z Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon EC2 nebo některých dalších služeb AWS do edge lokalit Amazon CloudFront je zdarma.

Přístup ke všem možnostem Amazon CloudFront

Všechny Funkce CDN, Edge lokality a řízená ochrana proti DDoS (AWS Shield) jsou zahrnuty v ceně.

Načítají se vaše webové stránky příliš dlouho? Zrychlete je!

Kontaktovat CDN specialistu

Použití pro zrychlení webu a aplikací

Zrychlení dynamického obsahu není jednoduchý úkol, ale díky službě CloudFront můžete snížit celkový čas potřebný k připojení. Hojně používané kódování SSL/TLS zpravidla vyžaduje propojení mezi vaším původním serverem a koncovými uživateli. Díky službě CloudFront jsou tato spojení ukončována na edge blíže ke koncovému uživateli.

Kontaktovat CDN specialistu

CloudFront lze použít jako CDN s rozhraním pro vytváření aplikací (API). V případě vstupních dat a volání API ze zařízení může rychlost odezvy a spolehlivost krátkých, jednorázových požadavků ovlivnit interakce a chování zařízení v praxi. Navíc v nově vznikajícím světě hlasových assistantů, chytrých domácností a dalších aplikací, které vyžadují připojení s nízkou odezvou ke cloudovým zdrojům pro zpracování reakcí nebo akcí, lze využít zrychlení operací prostřednictvím sítě CDN, zejména pokud mohou být zařízení nasazena na přechodných, přetížených nebo ztrátových připojeních.

Jedná se o aplikace, které jsou vysoce personalizované (např. využívají doporučení) a neustále se mění (např. skladové zásoby, ceny). Rychlé vyhledávání a procházení produktů je rozhodující. Zlepšení výkonu aplikací se zde přímo promítá do příjmů a loajality koncových uživatelů. Podpora dynamických obsahových profilů a optimalizace zrychlení operací v Amazon CloudFrontu umožňují, aby aplikace jako tato fungovaly dobře i při vysokém zatížení. Široké možnosti zpracování souborů cookie a query string, modifikace klíčů cache, CDN a řízení cache na straně klienta umožňují maximalizovat, jaký obsah je ukládán do cache a jaký pochází přímo ze zdroje.

Cílené reklamy jsou zpracovávány za chodu na základě údajů ze souborů cookie nebo query strings a inzerenti obvykle potřebují nízkou odezvu při zobrazování reklam. Amazon CloudFront dokáže splnit požadavky na výkon a personalizaci takových aplikací buď zrychlením přenosu požadavků pro cílení reklamy z klientského na reklamní server, ukládáním reklamních návrhů do cache a jejich poskytováním, nebo optimalizací požadavků na reportování.

Webové aplikace tohoto typu jsou často zaměřeny na zeměpisné oblasti a obsahují na míru přizpůsobený obsah pro koncové uživatele. Obsah může být ukládán do cache na edge lokalitách po různou dobu v závislosti na typu obsahu. Například aktualizace za hodinu mohou být ukládány do cache až po dobu jedné hodiny, zatímco urgentní výstrahy mohou být ukládány do cache jen po dobu několika sekund, aby koncoví uživatelé měli vždy k dispozici nejaktuálnější informace.

Síť pro distribuci obsahu je skvělou platformou pro doručování běžných typů zpráv a počasí, jako jsou články, dynamické mapové panely, překryvy, předpovědi, aktuální zprávy nebo upozornění a videa.

Amazon Cloudfront může poskytnout mobilním aplikacím a webovým stránkám mnoho výhod. Od rozpoznávání zařízení, přes ukládání jednotlivých variant do cache podle charakteristik zařízení až po spolupráci s Lambda@Edge při optimalizaci obrázků – Cloudfront může vylepšit odezvu a šetřit peníze tím, že sníží objem dodaných bajtů a přitom si zachová vizuální zážitek.

Naši zákazníci

Jsme hrdí na to, že pomáháme organizacím využívat sílu cloudu a špičkových technologií. Zde uvádíme některé z našich nedávných referencí.

Zobrazit případové studie