Případová studie

BAUER MEDIA GROUP - Nasazení integrační platformy v AWS Cloudu

KategorieCase Studies

O Bauer Media Group

Bauer Media Group je multipodniková organizace, která baví, informuje a slouží více než 200 milionům lidí. Působí ve čtyřech obchodních oblastech – Publishing, Audio, Online srovnávací platformy (OCPs) a SME Services ve 14 zemích. Je na předních pozicích na trhu OCP ve Španělsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Polsku, České republice a na Slovensku. Bauer Media Group má více než 16 000 zaměstnanců ve 14 zemích a vygenerovala roční tržby ve výši 2,2 miliardy eur.

Byznys požadavky

Bauer Media Group získala několik OCP v rámci EU, aby urychlila vstup na trh v Evropě. Zákazník se rozhodl přejít ze stávající vlastní CRM platformy na Salesforce, aby tak zvýšil produktivitu prodejního týmu a získal všestranný, detailní přehled o svých zákaznících ve všech zemích.

Výzvou byly zastaralé CRM systémy, které nebyly vzájemně kompatibilní a každá jednotka používala vlastní in-house vyvíjené řešení. Klíčová obchodní logika a výnosy byly řízeny staršími systémy, takže je nebylo možné okamžitě nahradit, aniž by to ovlivnilo produktivitu podniku.

Překlenutí mezery a propojení starších CRM systémů se Salesforce

Úkolem bylo propojit Salesforce a starší systémy, aniž by museli podstoupit jakékoliv změny v krátkodobém horizontu. Kvůli změnám ve firmě navíc chyběly lidské zdroje, které by znaly stávající řešení.

Pro integraci Salesforce a starších systémů navrhl tým StormIT řešení, které využívá AWS Cloud, a vytvořil integrační vrstvu, která udělala všechnu těžkou práci při transformaci dat a zavedení obousměrné synchronizace.

reference architecture bauer media 1

Řešení je plně založeno na technologii AWS Serverless, využívá služby jako AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB, Amazon AppFlow, Amazon EventBridge atd. Integrační vrstva je navržena tak, aby byla škálovatelná, s minimální režií na správu a tak aby zákazník platil pouze za to, co používá. O logiku se stará několik funkcí AWS Lambda a data jsou uložena v DynamoDB. Pro protokolování se používá Amazon CloudWatch.

Tým StormIT byl schopen dodat řešení za méně než 4 týdny za extrémně nízké náklady na služby AWS. Zákazník je schopen posílat nové požadavky/objednávky do SFDC (SalesForceDotCom) a propagovat změny provedené v SFDC do starších systémů s nízkou latencí téměř v reálném čase.

AWS Cloud Tips

Získejte všechny tipy, triky, osvědčené postupy a příklady k migraci nebo optimalizaci svého cloudu, abyste ušetřili náklady, zvýšili výkon a posunuli svůj podnik na novou úroveň.